Alle Woudenbergse binnensport verenigingen hebben hun thuisbasis in Sportcentrum De Camp. Deze sportverenigingen zijn als onze belangrijkste sportieve gasten de basis van De Camp. Alle trainingen en thuiswedstrijden van onze verenigingen vinden bij ons plaats. Hoogste tijd om onze verenigingen aan het woord te laten. Deze editie spreken we met Jos van der Lee, voorzitter van Volleybalvereniging Woudenberg.

We beginnen ons gesprek met de vraag of Jos ‘zijn’ volleybalvereniging wil typeren. ‘De Volleybalvereniging heeft een lange historie in Woudenberg. Dit jaar’ zo verteld Jos trots’ vieren we ons (door Corona eerder uitgestelde) 50-jarig jubileum. Er zijn veel generaties die plezier hebben beleefd aan het spel en aan de vereniging. Het is echt een dorpse club. Drijft op echte verenigingsmensen met nu zo’n 170 leden en daar mag ik voorzitter van zijn. Helaas hebben we door Corona wel de nodige leden verloren, maar ik denk dat die wel weer terugkomen. We hebben wel een grote aanwas bij de mini’s en dat is ontzettend leuk. Daar ligt toch de basis voor de toekomst van de vereniging’.

Maximaal 5 jaar ben ik voorzitter, en iedereen weet dat ook van mij‘.

Jos beleeft veel plezier aan zijn voorzitterschap. Hoewel dit eigenlijk nooit een ambitie van hem is geweest. ‘Ik zat al in het bestuur en was daarin verantwoordelijk voor de sponsoring. Rien, die toen voorzitter was, stopte ermee en toen heb ik die functie op me genomen. Wel met een duidelijke afspraak dat ik het voorzitterschap maximaal 5 jaar doe. Daarna is het de beurt aan anderen. Tot die tijd ben ik bezig een team van bestuurders te bouwen. Echte betrokken verenigingsmensen die ervoor willen gaan. Die open en transparant met elkaar willen werken en communiceren’.

Zo ziet Jos ook zijn eigen rol binnen het bestuur en om daarmee de club draaiende te houden. ‘Maar’ zo geeft Jos direct aan, ‘we gaan als bestuur niet alle gaten dichtlopen. Iedereen heeft een verantwoordelijkheid binnen de vereniging en daar wijzen we als bestuur onze leden ook graag op. We spreken regelmatig uit: als niemand dit dus oppakt, gebeurt het ook niet. Dat helpt regelmatig om zaken in beweging te krijgen’. Jos geeft een duidelijk voorbeeld: ‘als niemand QR-controle wil doen aan de deur bij onze wedstrijden, betekent dat geen publiek op de tribune. En als bestuur doen we dat dus ook echt niet. Iedereen weet dat ook, en dus staan er vanzelf leden op om dit op te pakken’.

‘De vereniging telt zo’n 40 of 50 vaste vrijwilligers’ stelt Jos trots vast. ‘En op 170 leden is dat substantieel, en zeer waardevol. Binnen die 40 of 50 leden zijn er dan weer een stuk of 5 tot 10 die heel veel werk verzetten. En die zijn cruciaal. Denk daarbij aan het wedstrijdsecretariaat, de scheidsrechterscoördinatie en de technische commissie. Ik probeer daarin ook een coach te zijn, zeker met het oog op de toekomst. Niet iedereen houdt het jaren vol’.

Veel aandacht de komende periode voor het technisch beleid van de vereniging.

Samen met NOC*NSF is Jos binnen het bestuur bezig een technisch beleidsplan op te stellen. ‘Met externe ondersteuning. Via het Woudenbergse sportakkoord begrepen we dat er subsidies beschikbaar zijn, en daar maken we nu dankbaar en met plezier gebruik van. De eerste sessie is geweest en straks in juni moet er een compleet technisch beleidsplan liggen, waarin we vastleggen wat de diverse niveaus moeten kunnen. Waar willen we met onze teams spelen en wat moeten we daarvoor doen. Welke doorstroomniveaus moeten de spelers hebben, zodat we iedereen op het juiste niveau kunnen laten spelen en we de club in zijn geheel naar een hoger plan brengen’.

‘Een aantal jaren geleden heeft ons eerste herenteam op landelijk niveau gespeeld. Dat dat gebeurde was geweldig, maar was toen geen doel op zich. Op dit moment is het ook niet onze ambitie om op dat niveau terug te komen’ geeft Jos stellig aan. ‘Het mag natuurlijk wel, maar is geen must. Maar benoemen waar we als teams en als vereniging wel willen staan doen we wel. Dat is de ambitie die we uitspreken en opnemen in het technisch beleidsplan’.

De Camp en het sportcafé zijn van ons, en daar zijn we trots op!

De volleybalvereniging speelt al jaren haar thuiswedstrijden in De Camp in Woudenberg. Zeer naar tevredenheid van Jos van der Lee, geeft hij enthousiast aan. ‘Het is in Woudenberg allemaal bijzonder goed geregeld. We hebben een geweldige sportfaciliteit tot onze beschikking. Zeker als ik dat afzet tegen de zalen waar we nog wel eens in spelen als we ‘uit’ moeten. Meer dan voldoende parkeerplaatsen voor de deur. Goed bereikbaar, ruim en gezellig, zeker als we het sportcafé in het plaatje meenemen’.

Kort spreken we over de mogelijkheden van beachvolleybal als aanvulling op het zaalvolleybal. ‘We hebben daar in het verleden wel naar gekeken’ geeft Jos aan. ‘Het is er tot op vandaag nog niet van gekomen, maar het idee hebben we nog niet losgelaten. Misschien komt er een moment waarop we die tak van de volleybalsport ook zouden kunnen oppakken’.

Afsluitend praten we over het sportcafé. Jos krijgt een glimlach op zijn gezicht. ‘Een thuisbasis, en altijd gezellig. Het voelt ‘als van ons’. Dat klinkt bezitterig’ lacht Jos, ‘maar zo voelt het ook. Iedereen komt er graag, en dat geldt ook voor de uitspelende teams. Op normale zaterdagen zit het tijdens en na afloop van de wedstrijden stampvol. Onze loterij erbij en het feest is compleet. Het is echt ons thuishonk. Er zijn verenigingen, daar moet je bij wijze van spreken zelf nog het cupje in de koffieautomaat doen. Niet te vergelijken met het sportcafé en de gastvrijheid van het hele team. Het hele plaatje klopt gewoon. Toen we nog hoog speelden met heren 1 kwamen de teams met angst in de benen naar Woudenberg. Maar na afloop wel gezellig samen een biertje en een hapje doen. En dat zegt het voor mij allemaal. Wat we samen hebben opgebouwd is uniek. Ik hoop van harte dat dat nog lang zo doorgaat’.

Wilt u meer weten over de volleybalvereniging Woudenberg? Kijk dan op https://www.volleybalwoudenberg.nl/