Alle Woudenbergse binnensport verenigingen hebben hun thuisbasis in Sportcentrum De Camp. Deze sportverenigingen zijn als onze belangrijkste sportieve gasten de basis van De Camp. Hoogste tijd om onze verenigingen aan het woord te laten. Deze editie spreken we met Sylvia van Waveren, voorzitter van de Korfbalvereniging Woudenberg (KV Woudenberg).

We spreken elkaar in de bestuurskamer van De Camp. De korfbalvereniging is geen ‘fulltime’ binnensport vereniging. Alleen in de winterperiode tussen oktober en april spelen en trainen alle teams in De Camp. Daarmee is de korfbalvereniging voor De Camp een belangrijke en graag geziene gast. Al jaren maakt de korfbalvereniging gebruik van de Camp als binnensport faciliteit.

We vragen Sylvia om ‘haar’ korfbalvereniging te typeren: ‘Laat ik eerst beginnen met het spelletje korfbal’ zo begint onze voorzitter haar antwoord. ‘Het korfbalspel is de enige gemengde teamsport ter wereld, en in hetzelfde team hebben mannen en vrouwen dezelfde taakverdeling. Dit samenspel van mannen en vrouwen typeert voor mij ook onze vereniging. Het is een geweldige mengeling tussen man en vrouw, jong en oud waarbij de betrokkenheid groot is. Korfbal is daardoor in zijn algemeenheid en zeker hier in Woudenberg een familiesport. Vaders, moeders, zonen en dochters, ze beleven allemaal plezier aan het spelletje’.

‘Korfbalverenigingen zijn oorspronkelijk opgericht als een vriendelijkere vorm van voetbal en andere sporten. Door de gemengde teamsamenstellingen kent korfbal een heel sociaal en fatsoenlijk karakter. Vloeken gebeurt bijvoorbeeld eigenlijk niet, en ik vind dat plezierig. De korfbalvereniging Woudenberg is om al deze redenen een heerlijke club om voorzitter en lid van te zijn.

We spreken vervolgens over de vrijwilligers van de vereniging. Sylvia haakt onmiddellijk aan: ‘Het zijn bij onze vereniging eigenlijk allemaal vrijwilligers. Als je 13 of 14 jaar bent, word je al geacht om trainer te worden bij de allerkleinsten. Als je iets ouder bent verwachten we dat je een wedstrijd gaat fluiten. Dus van jongst af aan is iedereen vrijwilliger en doet dat dus ook. Verplichten tot het uitvoeren van taken is bij onze vereniging nooit nodig. We overleggen wel uiteraard, maar alles wordt actief opgepakt door iedereen. Ik vind dat geweldig’.

7 Jaar is Sylvia nu voorzitter van de KV Woudenberg. ‘Ik ben met veel plezier voorzitter van de vereniging, tot op de dag van vandaag. Maar tegelijkertijd voel ik nu wel de behoefte om de voorzittershamer over te dragen’ glimlacht Sylvia. ‘De druk is er niet hoor, kennelijk doe ik het goed, maar op een gegeven moment is het beter om te gaan voor vernieuwing, want dat kan weer mooie nieuwe dingen opleveren.

Haar rol als voorzitter is een verbindende geeft Sylvia aan. ‘Het is een andere rol dan bijvoorbeeld een commissielid. Die is wat meer inhoudelijk bezig met teamindelingen of tactische opstellingen. Ik probeer het overzicht te houden, mensen te verbinden en op de goede plaatsten te zetten, en ik bewaak de algemene lijn van de vereniging. En dat is al bijna een dagtaak’ geeft ze aan. Daarnaast ben je het gezicht van de vereniging naar buiten. Overleggen met de stichting ABC en met de gemeente bijvoorbeeld, allemaal taken van de voorzitter’.

We zetten een stap naar de ambities van de KV Woudenberg, en die van Sylvia zelf. ‘Leuk dat je dat vraagt’ geeft Sylvia gelijk aan. ‘Eén van de ambities die we hadden is ingelost, namelijk sinds twee weken is onze selectie gepromoveerd naar de eerste klasse. 7 Jaar geleden, toen ik begon was dat ambitie nummer 1. 5 Jaar was de doelstelling, maar door Corona heeft dat 2 jaar langer geduurd, maar, het is gelukt. Onze selectie gaat eerste klasse spelen volgend binnenseizoen!

‘De tweede ambitie’ zo vervolgt Sylvia, ‘was om ons ledenaantal boven de 300 te krijgen. En ook dat is sinds kort gelukt. Hier zit een hele blije en enthousiaste voorzitter van onze club. Sportief en financieel gaat het gelukkig ook goed, en dat hebben we samen voor elkaar gekregen, met een fantastisch actief bestuur en natuurlijk alle leden’.

Korfbal speelt zich deels af buiten, op de eigen korfbalvelden van de KV Woudenberg en deels binnen in De Camp. Sylvia legt uit wat de grootste verschillen zijn tussen binnen en buiten korfballen. Ook beschrijft ze de relatie tussen de vereniging en De Camp:

‘Tot voor kort zat er een groot verschil tussen binnen en buiten. Het spelletje is niet anders, maar de ondergrond en de weersomstandigheden zijn anders. Binnen daarentegen is het sneller en kun je makkelijker scoren. Dat zie je duidelijk aan het aantal doelpunten. Soms wel het dubbele van de scores van buiten. Maar door de jaren heen heeft de korfbalbond ook niet stilgezeten. Belangrijkste aanpassing is het formaat van het veld. Die is nu binnen en buiten even groot. Vroeger was het veld buiten groter. Tel daar de komst van de kunstgrasvelden bij op, en door al die ontwikkelingen zijn de verschillen tussen binnen en buiten kleiner geworden. Maar’ zo vult Sylvia snel aan, ‘daarmee zijn niet alle verschillen opgelost. Binnen is in alle gevallen sneller, leuker en we hebben binnen meer publiek’.

‘Het spelletje’ vervolgt onze voorzitter ‘is binnen aantrekkelijker om te zien. Dat vindt ook iedereen, inclusief de spelers. Sommige spelers ‘leven’ echt voor de binnen-competitie. Dat is bijzonder om te zien. Het zijn ook echt twee verschillende competities ‘geeft Sylvia aan. Je kunt buiten kampioen worden, maar dus ook binnen’.

We zoomen in op de korfbalfaciliteiten in De Camp. ‘De relatie tussen de vereniging en De Camp is echt supergoed. We gaan als vereniging ieder jaar weer graag binnenspelen. Natuurlijk komt dat door de goede zaal en de materialen die we ter beschikking hebben. En we komen allemaal graag in het sportcafé. We hebben ook echt een fijne samenwerking’ benadrukt Sylvia. ‘Met de stichting om mee te beginnen maar ook met jullie, het team van De Camp. In de Corona periode hebben we dat met z’n allen toch weer bewezen. Ik vind dat waardevol. Er wordt altijd door iedereen gedacht in oplossingen. Niets is te veel. Dat is wel een fijn uitgangspunt voor die samenwerking’.

‘Als ik het kort mag samenvatten’ geeft Sylvia enthousiast aan. ‘Het is gewoon een warm bad hier in De Camp. Alles klopt. Lang niet iedereen gaat weer graag na het binnenseizoen naar buiten, hoor.

‘Wat voor ons ook plezierig is, is onze relatie met de andere sportverenigingen. We helpen elkaar waar dat kan. Ook dat is gebleken in de afgelopen twee jaar tijdens Corona. Bijvoorbeeld, de volleybalvereniging mocht niet binnen trainen, maar wel buiten op onze kunstgrasvelden. Dus dan ga je dat met elkaar voor elkaar maken.  We kunnen goed met elkaar door een deur’.

De mogelijk derde sporthal komt kort ter sprake. Sylvia is daar uitgesproken over. ‘Die moet er gewoon komen. Nu is het ieder jaar al puzzelen met de capaciteit. Onze vereniging groeit, en Woudenberg groeit. Dat betekent dat er capaciteit bij moet komen. De squashbanen die nu worden omgebouwd naar een kleine hal helpen daarbij, maar die derde volledige sporthal is gewoon nodig. Ik snap dat de financiën een probleem zijn op dit moment, maar laten we de koppen bij elkaar steken en goede oplossingen verzinnen. Wat ons betreft moet die 3e hal er zo snel mogelijk staan, maar in ieder geval binnen de 3 tot 5 jaar’.

We ronden af en Sylvia doet een oproep om te gaan korfballen: ‘Begin vooral jong met spelen als je korfbal leuk vindt. Vanuit de schoolkorfbal toernooien kan iedereen zo beginnen met het spelletje. We zijn echt een leuke vereniging waar iedereen zich snel thuis voelt. Dus’, zo sluit Sylvia af, kom bij ons, want we zijn de leukste vereniging van Woudenberg’.