Alle Woudenbergse binnensport verenigingen hebben hun thuisbasis in Sportcentrum De Camp. Deze sportverenigingen zijn als onze belangrijkste sportieve gasten de basis van De Camp. Hoogste tijd om onze verenigingen aan het woord te laten. Deze editie spreken we met Tanja van Dolder, voorzitter van gymnastiekvereniging LONGA.

Met een pauze van een jaar is Tanja van Dolder bijna 12 ½ jaar bestuurslid van onze Woudenbergse Gymnastiekvereniging LONGA, waaronder een groot gedeelte als voorzitter. De vereniging is een begrip in Woudenberg. Woudenbergers tussen de 2 en de 82 jaar oud sporten bij de gymnastiekvereniging in ons dorp. Met een breed aanbod aan sportieve mogelijkheden blijven alle leden fit en conditioneel sterk. We zitten rustig in de bestuurskamer van De Camp als we LONGA’s zeer betrokken voorzitter als eerste vragen om haar vereniging te typeren.

‘LONGA is een gymnastiekvereniging. Een breedtesportvereniging waarin we gymnastiek, turnen en conditietraining aanbieden aan onze leden. Aan vrouwen, mannen en kinderen van alle leeftijden. Getalenteerd of juist helemaal niet. Het maakt voor onze vereniging niet uit. Iedereen is zeer welkom bij LONGA’ zo trapt Tanja bevlogen ons interview af.

Gymen sinds 1930

‘LONGA is de afkorting van Lichamelijke Opvoeding Na Gedane Arbeid’. De vereniging is opgericht in 1930 en daarmee de oudste sportvereniging van Woudenberg’. Tanja is trots op haar vereniging, zoveel is wel duidelijk. ‘We hebben helaas door Corona ons 90-jarig jubileum gemist. We gaan dit niet inhalen, maar wachten tot onze 95e verjaardag en gaan dat dan uitgebreid vieren’. LONGA is met haar leeftijd met recht een vereniging met ervaring. ‘Maar nog steeds jeugdig van hart’ vult Tanja lachend aan.

In het recente verleden is er wel het een en ander aan de hand geweest binnen de vereniging. We vragen Tanja hoe ze daarop terugkijkt, en belangrijker, hoe de juiste focus weer op de toekomst wordt gericht. ‘Ik denk dat elke vereniging het wel herkent: tijden van relatieve rust afgewisseld met periodes waarin dingen minder makkelijk gaan’ begint Tanja haar antwoord. ‘We hebben turnsters gehad die echt op hoog niveau turnden. Dat kost veel extra tijd en aandacht. Deze aandacht trok echter wel een grote wissel op de hele vereniging. Als je echter als vereniging de visie hebt dat je een breedtesportvereniging bent, dan is dat verschil in aandacht lastig te combineren. Zo is in de praktijk dus ook gebleken. Zeker in een periode waarin we een tekort hadden aan bestuursleden. Dan is het bijna onmogelijk om alle ballen in de lucht te houden’. Tanja vervolgt haar terugblik: ‘Dat was ook het moment waarop we als bestuur hebben geconcludeerd dat dit het moment is om onze visie als breedtesportvereniging weer terug te halen en daarop verder te gaan bouwen’.

‘Om de toekomst van LONGA goed in te kunnen moesten we de balans herstellen tussen turnen op niveau en de breedtesportvereniging die we zijn’ vervolgt Tanja haar antwoord als we praten over het heden en de toekomst van LONGA. ‘Dat was niet makkelijk maar wel noodzakelijk. In mijn optiek een compliment aan het bestuur dat toen die maatregelen genomen heeft. Toen bleek dat het feit dat er nog geen nieuwe voorzitter was veel invloed had op de dagelijkse operatie heb ik mijzelf opnieuw kandidaat gesteld. Wat mij betreft voor een periode van 2 jaar’ zo heeft Tanja aangegeven. ‘Zodat we alles weer onder controle hebben en de toekomst van de vereniging in goede banen leiden’.

Lokaal Sportakkoord

‘Bestuurlijke vernieuwing is de belangrijkste taak die we ons als nieuw bestuur hebben opgelegd’ geeft onze voorzitter met overtuiging aan. ‘Hiervoor krijgen we gelukkig ondersteuning vanuit het Lokaal Sportakkoord in samenwerking met NOC*NSF. Wat vind je van jezelf als bestuur en wat vind je dat je moet zijn is daarin het uitgangspunt. We worden daarin op een perfecte manier gecoacht door ervaren adviseur. Dat helpt ons om onze visie weer scherp te krijgen en in de praktijk daarop verder te ontwikkelen’.

‘Vol vertrouwen gaan we dan ook de toekomst tegemoet’ vervolgt Tanja haar reactie. ‘Ik verwacht zeker dat we in ledenaantal weer gaan groeien. We hebben, en daar ben ik echt trots op, ons trainersbestand weer goed op orde. Dat is lang heel lastig geweest voor onze vereniging. We hebben jonge, bevlogen trainers die ook echt positief en opbouwend meedenken met het bestuur en de vereniging. De energie spat ervan af. Voor onze trainers’ zo vervolgt Tanja ‘doen we ook veel aan opleiding. Alle trainers worden in staat gesteld opleidingen te volgen zodat ze voldoende gekwalificeerd zijn en blijven volgens de normen van de KNGU’.

Ambitie en toekomst

We praten verder over de ambities van LONGA. Tanja reageert direct: ‘Heel lang hebben we niet gesproken over onze ambities. Maar nu staat dit onderwerp weer hoog op onze agenda. Hoe houden we de balans in de vereniging? Hoe houden we grip op kosten en inkomsten en hoe gaan we om met de faciliteiten die we hebben en misschien nodig gaan hebben in de toekomst? Een heldere ambitie is dat we als vereniging graag willen groeien. Het mag allemaal wel wat efficiënter. Dat geldt voor hoe we als bestuur ons werk doen, maar ook bij het kostenefficiënt vullen van de groepen. Binnen de huidige bezetting kunnen, behalve bij recreatie turnen en free runnen de groepen nog wel iets voller’.

De sportfaciliteiten die actueel beschikbaar zijn in De Camp komen ter sprake. Er is in het recente verleden al nagedacht over én plannen gemaakt voor een derde sporthal naast de Grifthal. ‘Omdat we op dit moment echt wel trainingsruimte tekortkomen’ geeft Tanja aan. Een echte turnhal met professionele faciliteiten was voor langere tijd de ambitie.

Tanja: ‘Uitbreiding van die sportfaciliteiten is nog steeds nodig, zeker als we kijken naar de groei van de Woudenbergse bevolking’ geeft Tanja aan. ‘Een echte turnhal met valbak en een vaste verende vloer is gezien het breedtesportkarakter van LONGA niet noodzakelijk. Maar een multifunctionele hal met breedtesportfaciliteiten en materialen zeker wel. Vooral voor onze trainers zou ook fijn als we een aantal toestellen in een vaste opstelling kunnen laten staan. Dat maakt gelijk de tijd die de trainers hebben om training te geven efficiënter. We zullen als bestuur van LONGA ons best blijven doen, intern en samen met de gemeente Woudenberg en Stichting ABC om deze multifunctionele extra sporthal in de toekomst voor elkaar te krijgen’.

LONGA en het sportcafé

De relatie tussen LONGA en het sportcafé bespreken we als laatste. ‘Wij zijn geen frequente gebruikers’ geeft Tanja gelijk aan. ‘Dat komt vooral omdat gymnastiek een individuele sport is. Veel van onze sporters gaan gelijk na de training naar huis. Vergaderingen van ons bestuur houden we tegenwoordig wel in De Camp. En dat bevalt prima’.

‘Verder, en dat is voor mij belangrijk om te benoemen, is de fantastische service en betrokkenheid van Jolanda en haar team. Als we vragen hebben worden deze snel beantwoord en er wordt altijd meegedacht. Ondanks dat wij als vereniging misschien het minste gebruikmaken van het sportcafé is dat wel een grote toegevoegde waarde. Het sportcafé is wat mij betreft niet meer weg te denken als onderdeel van Sport- en Zalencentrum De Camp’ zo besluit LONGA’s voorzitter dit interview.