Naast onderdak voor verschillende Woudenbergse sportverenigingen, de commerciële zalenverhuur en het Sportcafé is De Camp in Woudenberg ook de thuisbasis van Jeugd-Punt Woudenberg. Jeugd-Punt is een landelijke organisatie en daarmee een centrale speler binnen het preventief jeugdbeleid van gemeentes. Zo ook in Woudenberg. Ze signaleren wanneer opschaling nodig is en werken ondersteunend wanneer afschaling mogelijk is. Daarbij werkt Jeugd-Punt nauw samen met de sociale teams en de jeugdzorg. In Woudenberg zijn jongerenopbouwwerkers Jiska Roosendaal en Anique van der Vegte verantwoordelijk voor de dagelijkse begeleiding van de Woudenbergse jongeren. En dat doen ze met ontzettend veel passie, plezier en energie.

Jeugd-Punt Woudenberg zet zich maximaal in voor alle Woudenbergse jongeren

We spreken in de bestuurskamer van De Camp met Jiska en Anique. De bestuurskamer die overdag het kantoor is van waaruit de dames de jongeren ontvangen en begeleiden. Wat is voor beide bevlogen jongerenwerkers de kern van Jeugd-Punt en waar komt de passie en energie vandaan om met jongeren te werken? ‘Laat je zien’ is direct het antwoord dat Jiska en Anique geven. ‘Laat je zien, is de essentie wat we als Jeugd-Punt doen. Alle jongerenwerkers zijn allemaal heel erg fan van jongeren. Onze missie en visie omvat dan ook volledig ‘Laat jongeren zien, maar ook, jongeren willen gezien worden’ vult Jiska aan. ‘Dus ‘Laat je zien’ omvat alles wat we doen binnen onze hele organisatie. Plus’ zo vervolgd Anique ‘creëer veilige plekken waar jongeren zichzelf kunnen laten zien en zichzelf kunnen zijn’.

Maar wat willen Jiska en Anique bereiken namens Jeugd-Punt in Woudenberg met deze jongeren. Anique begint: ‘Er zijn drie leefmilieus te omschrijven. De eerste is de thuissituatie, de tweede de schoolsituatie en de derde is jongeren in de vrije tijd en in de maatschappij. En juist in dat derde leefmilieu opereren wij. We zijn op straat aanwezig. We zijn niet van school maar wel op school. Wij zijn de laagdrempelige contactpersonen, en we zitten in het preventieve werkveld. We zijn geen hulpverleners of psychologen, maar we creëren een plek waar jongeren in elke fase van hun jeugd welkom zijn. We zijn er ‘gewoon’ als de jongeren ons nodig hebben. Soms om een spelletje te spelen, en op andere momenten hebben we alleen goede gesprekken. Maar het gebeurt ook tegelijkertijd. Maar we proberen altijd de jongeren met een beter gevoel te laten vertrekken dan waarmee ze gekomen zijn, met een aanpak die past bij de juist deze jongeren. Jongerenwerk is echt maatwerk’.

Jiska werkt nu zo’n 3 jaar in Woudenberg, Anique vanaf mei 2021. Samen zijn ze een goed team en werken ze prettig samen. Beide dames wisten al vroeg in hun eigen leven dat ze met jongeren wilde gaan werken. ‘Jongeren zijn geweldig’ benadrukt Jiska. ‘Heel innovatief, briljante ideeën, maar zijn tegelijkertijd aan het groeien richting volwassenheid, maar zijn het nog niet. Dus juist die fase, die moet goed begeleid worden. En daaraan kunnen en willen wij een bijdrage leveren’.

Voordat beide in Woudenberg aan de slag gingen heeft Jiska voor Jeugd-Punt in Putten gewerkt. Anique heeft eerder in kerkelijk jongerenwerk gewerkt en haar onderwijsbevoegdheid gehaald en 7 jaar voor de klas gestaan. Ook is ze nog decaan geweest en werd ze studieloopbaan coach. Maar ze wilde meer richting het leveren van maatwerk aan jongeren en is zo terecht gekomen bij Jeugd-Punt in Woudenberg. ‘Dus nog maar pas kort’ lacht Anique ‘maar zo voelt het zeker niet’.

‘We zoeken in alles wat we doen echt de kracht van de jongeren zelf’ verteld Anique enthousiast. ‘Elke jongere is uniek, in talenten en kwaliteiten. Ook in de beleving van hun emoties. We brengen jongeren met elkaar in verbinding zodat ze van en met elkaar kunnen leren. Veel jongeren worstelen met dezelfde vraagstukken en daarin kunnen ze elkaar helpen. En dat werkt echt het beste. Beter dan wij dat kunnen. Wij zoeken naar, en zorgen voor verbinding. De jongeren doen zelf de rest. Dat is echt de kracht van jongeren. Daarom doen wij het’.

Wat de dames missen in Woudenberg in hun werkzaamheden en wat ze vooral de jongeren gunnen is een ‘honk’ waar ze terecht kunnen. ‘Zoals de ‘Chill-out’ vroeger was’ benadrukt Jiska. ‘Dat we sinds 2 jaar onderdak hebben in De Camp is ontzettend plezierig, maar vooral laagdrempelig voor onze jongeren. Zowel kantoor voor overdag als de mogelijkheden die we hebben in de zalen van de Camp of de sporthal als de jongeren wat willen organiseren, zoals een ‘Silent disco’ kortgeleden. De jongeren komen graag naar de Camp. Het is een vertrouwde omgeving’ voegt Anique toe. En dat is belangrijk. Ze weten waar ze ons kunnen vinden’.

We spreken kort over de invloed van social media op jongeren. Daarbij gaat het gesprek voornamelijk over sociale vaardigheden, dan wel het ontbreken daaraan. Ook daar ligt, naast een taak voor de ouders ook een uitdaging voor Jiska en Anique. ‘Ruzie op WhatsApp kan al snel uit de hand lopen omdat jongeren berichten anders interpreteren dan ze bedoeld zijn. En daar ligt dan ook een taak voor ons. We gaan met de jongeren in gesprek’. Oplossingsgericht. ‘Wat wil je vragen, of wat wil je eigenlijk weten of bereiken?’ Op die manier proberen we jongeren meer inzicht te geven in wat ze doen, wat de uitwerking daarvan kan zijn, en ze op die manier meer sociale vaardigheden mee te geven’.

2 jaar gehuisvest zijn in de Camp heeft Jeugd-Punt en Jiska en Anique veel gebracht. ‘Voor mij is het hier een verademing’ zegt Jiska direct op onze vraag hoe ze het in De Camp ervaren. ‘Jongeren kennen het hier, en voelen zich hier ook gezien. Vinden het hier fijn en dat werkt dus laagdrempelig voor ons. En dat werkt heel fijn’. Waarop Anique aanvult ‘jongeren voelen zich hier veilig. Als ze mogen kiezen tussen een locatie ergens anders of bij De Camp kiezen ze voor de Camp. We voelen ons hier ontzettend prettig. En dat komt ook door jullie ‘van De Camp’ zegt Anique. ‘Ook wij mogen hier ons zelf zijn, en bijna alles kan. We doen het samen, zo voelt het echt’.

Jiska complimenteert De Camp: ‘Jullie zijn zeker op dit moment echt wel de helden van de maatschappij. Ondanks alle maatregelen zijn jullie creatief, denken verder en daar heb ik ontzettend veel respect voor. In alles voelen wij de wilskracht bij jullie om er altijd het beste van te maken’.

Afrondend geven zowel Jiska als Anique aan dat het fijn, denkend aan de toekomst van Jeugd-Punt en de jongeren, zou zijn als er in Woudenberg een plek gemaakt zou kunnen worden waar jongeren ‘gewoon’ binnen kunnen komen lopen. ‘Dit om bijvoorbeeld meer activiteiten in de avonden te organiseren’ geeft Anique aan. ‘Wat we allemaal in De Camp kunnen doen op dit moment in bijvoorbeeld het lokaal van de SNO is mooi, maar niet helemaal geweldig voor onze doelgroep. Een iets gezelligere en ontspannen ‘huiskamersfeer’ zou geweldig zijn. En dat zou dan ook onze wens zijn’ beargumenteerd Anique. ‘Hier bij De Camp een ‘huiskamer’ voor jongeren. Met wat gezelligere verlichting, een loungebank, een vloerkleed. Als ik out-of-the box mag denken zou dat een grote wens voor de toekomst zijn’.

Wil je meer informatie over Jeugd-Punt in Woudenberg, kijk dan even op de website: https://www.jeugd-punt.nl/